Vår värdegrund

Styrelsebemanning AB känner ett enormt ansvar för andra människor och den planet vi lever på. För oss är det viktigt att göra skillnad!

Värdegrunden omfattar

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • jämställdhet mellan identifierade könstillhörigheter
  • humant behandlande av djur
  • solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas i alla styrelserum vi arbetar med. Vårt uttalade mål är att alla styrelseledamöter ska främja aktning för människans egenvärde, samt vår gemensamma och enskilda miljö. Denna värdegrund är framtagen i samarbete med en legitimerad genusvetare.