Under fredagen dog Kubas revolutionäre ledare Fidel Castro, 90 år gammal. Under senare delen av 1900-talet och tidigt 2000-tal ledde han det kubanska folket i kampen för välstånd och jämställdhet. Castro och den kubanska modellen har varit en stor inspirationskälla för svensk fackföreningsrörelse, inte minst i deras strävan efter en jämställd arbetsmarknad. Castros politik har även påverkat de svenska fackförbundens arbete för mer jämställda bolagsstyrelser. Detta arbete riskerar nu att avbrytas tillfälligt under de kommande sorgemånaderna. Ledarens död kan i värsta fall göra många svenska drivande krafter handlingsförlamade under lång tid framöver. Vi riskerar alltså att 2017 blir ett år då jämställdsarbetet i bolagsstyrelserna går på sparlåga.

Jenny Bengtsson, förbundsstyrelseledamot och Casino Host på Hotell- och restaurangfacket twittrade följande under lördagen:

Jenny Bengtsson om Castros död

Castro var sannerligen en stor frihetskämpe för det kubanska folket. Han fängslade och avrättade de som hotade jämställdhetsrevolutionen på Kuba. Han byggde en stark grund, på vilken det kubanska samhället idag vilar. Kampen slutar däremot inte i och med Castros död. Det finns många svenska hjältar som är redo att ta över stafettpinnen och fortsätta den eviga revolutionen.