Så ordnar du snabbt en jämställd styrelse

På senare år har det blivit allt viktigare att visa upp rätt fördelning mellan män och kvinnor i bolagsstyrelsen. Det ska med andra ord finnas hyfsat många kvinnor i förhållande till män i bolaget styrelse. Fördelningen mellan antalet män respektive kvinnor i...

Styrelsebalans, har ni tappat balansen?

Styrelsebalans är ett företag som arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Deras uttalade målsättning är att fler kvinnor ska ta plats på ledande positioner och i bolagsstyrelser. Vi på...