lo-fakta2Landsorganisationen i Sverige (LO) har på sin webbplats en faktaruta som de kallar LO FAKTA. Den visar bl.a. skillnaden i lön mellan arbetare och tjänstemän. Enligt LO:s fakta (som vi inte har anledning att misstro) tjänar en arbetare 24 900 kr/månad medan en tjänsteman tjänar 36 600 kr/månad. Vad LO inte gärna vill skylta med är fackpamparnas löner. I den egna organisationen sitter Karl-Petter Thorwaldsson. Thorwaldssom har en månadslön på 95 730 kr och hamnar på en blygsam 8:e plats bland de bäst betalda fackpamparna, slagen av både Läkarfacket och Lärarförbundet. Men i förhållande till sina medlemmars löner ligger han högt. LO-förbundens medlemmar har i snitt lägre löner än TCO och Saco. Thorwaldsson får 3,8 arbetarlöner utbetalade på kontot varje månad. Sofia Larsen (Jusek) är sämst betald och har ett arvode på 18 500 kr/månad. Hon har ett annat jobb vid sidan av ordförandeskapet.

Topp 10

Siffrorna omfattar enbart lön, inte styrelsearvode. Det genomsnittliga styrelsearvodet är 6 900 kr/månad. Hälften av styrelseordförandena har inget styrelsearvode. Anmärkningsvärt är att den bäst betalda ordföranden, Göran Arrenius, utöver sin lön får ett styrelsearvode på 17 900 kr/månad. En total månadslön på 139 900 kr med andra ord.

  1. Göran Arrius (Saco): 122 000 kr/mån
  2. Eva Nordmark (TCO): 113 400 kr/mån
  3. Cecilia Fahlberg (Unionen): 98 913 kr/mån
  4. Bo Jansson (Lärarnas riksförbund): 93 834 kr/mån
  5. Heidi Stensmyren (Läkarförbundet): 78 000 kr/mån
  6. Veronica Karlsson (Vision): 97 700 kr/mån
  7. Johanna Jaara Åstrand (Lärarförbundet): 96 000 kr/mån
  8. Karl-Petter Thorwaldsson (LO): 95 730 kr/mån
  9. Heike Erkers (Akademikerförbundet): 88 361 kr/mån
  10. Lena Nitz (Polisförbundet): 88 000 kr/mån

Vi har tagit fram ett alternativt diagram som visar på löneskillnaden mellan arbetare, tjänstemän och de tio bäst betalda fackpamparna. Diagrammet nedan visar medellöner exklusive styrelsearvode.

styrelsebemanning-fakta3

Arbetare: 24 900
Tjänstemän: 36 600
Fackpamp: 97 193

Alla siffror är hämtade från Svenska Dagbladet – här och här