En artikel i SvD från den 23 maj tar upp löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga börs-VD:ar som är hela 30%. I artikeln nämns förklaringar som att kvinnor generellt är anställda i mindre bolag, och underrepresenterade i industrisektorn där lönerna är högst. Något som också kan spela in minst lika mycket är arbetslivserfarenhet och förmåga att löneförhandla. Artikelförfattaren lyfter dock fram ljusglimtar som att styrelserummen under senare år blivit mer jämställda. Det uppskattar såklart vi på Styrelsebemanning AB, det är roligt att vårt arbete sätter avtryck i statistiken.

Något vi däremot vänder oss starkt emot är Amanda Lundetegs jämförelse med övriga arbetsmarknaden. Att löneskillnaderna mellan män och kvinnor som har samma yrke, utbildning och arbetslivserfarenhet skulle vara 30% stämmer helt enkelt inte. Den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor är cirka 2%. Det är den skillnad som inte kan förklaras av bl.a. yrkesval, utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet.

Amanda Lundeteg säger också att mäns löner måste stå tillbaka. Det skulle ju såklart inte per automatik höja kvinnornas löner, utan eventuellt bara minska lönegapet. Lundetegs krav bidrar med andra ord inte till någon verklig förändring, utan syftar bara till att snygga till statistiken.

Styrelsebemanning AB erbjuder utbildning i löneförhandling

Utbildningens innehåll och mål:

  • Stärkt självförtroende i anställningsprocessen.
  • Halvdag om genusvetenskap med syfte att kunna köra över potentiella arbetsgivare med trovärdiga fakta.
  • Juridisk grundkurs med genusinriktning som syftar till att öka viljan att dra arbetsgivare inför rätta.
  • Gymnastiska övningar med syfte att stärka ryggraden.