På senare år har det blivit allt viktigare att visa upp rätt fördelning mellan män och kvinnor i bolagsstyrelsen. Det ska med andra ord finnas hyfsat många kvinnor i förhållande till män i bolaget styrelse. Fördelningen mellan antalet män respektive kvinnor i styrelsen syns bland annat i Alla Bolags uppgifter vilket gör det lätt att hitta obalanserade styrelser.

Nu har vi på Styrelsebemanning hittat ett kryphål som gör att ni över en natt kan få en helt jämställd styrelse. För att dra bakgrunden lite kort så går det ut på att Feministiskt Initiativ uppmuntrar människor att uttrycka sig i enlighet med det kön de identifierar sig med. Ingen får ifrågasätta någon som säger sig identifiera sig som man, trots att hon biologiskt kan uppfattas som kvinna. Eller vice versa. Det är upp till henne (eller honom, ursäkta förvirringen) att bestämma sitt kön. Eftersom ingen enligt Feministiskt Initiativ har rätt att tala om för någon vilket kön denne har, så finns här en enkel lösning på könsfördelningen i er styrelse.

Låt säga att ert företag har åtta män i styrelsen och att ni därför vill snygga till procentsatserna. Det ser ju onekligen osnyggt ut med 100 % män i bolagsstyrelsen. På nästa styrelsemöte kör ni några rundor sten-sax-påse där förlorarna tar på sig att hädanefter identifiera sig som kvinnor. Ingen kan någonsin ifrågasätta deras identifierade könstillhörighet (källa: Feministiskt Initiativ och vedertagen genusforskning).

Vips har ni blivit 50/50 män och kvinnor i styrelsen.