Styrelsebalans är ett företag som arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Deras uttalade målsättning är att fler kvinnor ska ta plats på ledande positioner och i bolagsstyrelser. Vi på Styrelsebemanning håller helt med om att det är viktigt att kompetenta kvinnor tar plats i så stor utsträckning som möjligt. Kompetens ska alltid väga tyngre än kön.

Styrelsebalans hänvisar till en studie från McKinsey & Co, som visar att balanserade styrelser innebär ökad lönsamhet. Trots det har Styrelsebalans själva valt att ha en 100-procentig obalans i sin egen styrelse. 3 av 3 styrelseledamöter är kvinnor. De har med andra ord avstått lönsamhet för att istället ha den styrelsesammansättning de själva vill. Vi på Styrelebemanning tycker det är bra att man får göra som man vill.

Varför är det bra med balans?

– Vår övertygelse är att balanserade styrelser bidrar till framgång och utveckling i näringslivet. Vi ser att en förändring är på väg men det går för långsamt. Vi vill driva på utvecklingen framåt och vara en viktig part i den. Vi arbetar systematiskt, professionellt för att det ska ske.

/ Styrelsebalans