Styrelsebalans, har ni tappat balansen?

Styrelsebalans är ett företag som arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Deras uttalade målsättning är att fler kvinnor ska ta plats på ledande positioner och i bolagsstyrelser. Vi på...

Fackpampen har 72 293 kr mer i månadslön än arbetaren

Landsorganisationen i Sverige (LO) har på sin webbplats en faktaruta som de kallar LO FAKTA. Den visar bl.a. skillnaden i lön mellan arbetare och tjänstemän. Enligt LO:s fakta (som vi inte har anledning att misstro) tjänar en arbetare 24 900 kr/månad medan en...